Тодор Кавръков пропърти мениджър, Trade Center Europe

Тодор Кавръков
Тодор Кавръков има над 8 годишен професионален опит в сферата на недвижимите имоти и по специално в управлението на имоти.
Понастоящем отговаря за отдаването под наем на офис, търговски и складови площи на територията на Търговски Център Европа, както и за цялостната маркетингова и рекламна политика на комплекса.
Преди да се присъедини към екипа на Търговски Център Европа, той е бил на позиция Пропърти мениджър и отдаване под наем на ваканционни имоти в Green Life Property Development.
Тодор Кавръков има магистърска степен по бизнес администрация със специализации „Стратегическо управление” и „Маркетинг” от Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
Той е сертифициран Пропърти мениджър (CPM),  според изискванията на американския институт за недвижими имоти IREM, базиран в Чикаго.
Тодор Кавръков е член на Управителния съвет на ФИАБЦИ – България.