Мартин Драгоев инвестиционен мениджър, Galaxy Investment Group

Мартин Драгоев

Мартин Драгоев – Инвестиционен мениджър в Галакси Инвестмънт Груп.

Завършил е УНСС, специалност Застраховане през 2007г. Успешно е преминал трите нива на CFA Program.

От 2008 до 2012г. е Ръководител „Бизнес банкиране“ в Пиреос Банк, Пловдив, където акумулира значителен опит в структуриране и финансиране на инвестиционни проекти в имоти.

В Галакси Пропърти Груп работи от 2013г. на позиция Инвестиционен мениджър.