Александър Гебов председател на съвета на директорите , Industrial Park Sofia East

Александър Гебов

Александър Гебов e управител на Паладин Пропърти Дивелъпмънт - компания,  специализирана в управлението на инвестиции в недвижими имоти, ръководеща много високостойностни инвестиционни проекти, сред които Индустриален парк София изток. Гебов е магистър по строително инженерство. Има диплома по Икономика и Мениджмънт, както и EMBA степен по Финанси и Международен бизнес. Професионалният му опит е над 30 години, като 20 от тях заема висши ръководни длъжности. Той е добре запознат с всички аспекти на развитието и управлението на инвестиционни проекти - намиране и придобиване на земя, зониране, инвестиционен контрол, планиране и проектиране, финансиране на проекти, технико-икономическо проучване и бюджетиране, оценка на разходите и контрол.