Георги Павлов изпълнителен директор, Адрес недвижими имоти

Георги Павлов
Георги Павлов работи в сферата на недвижимите имоти от 2006 г. като член на съвета на директорите и изпълнителен директор на AG Capital. От 2011 г. е изпълнителен директор и акционер на АДРЕС недвижими имоти.
 
В своя дългогодишен трудов стаж той е придобил опит и задълбочени познания в различни сфери на бизнеса: недвижими имоти, промишленост, управленско консултиране, финансов анализ и планиране.
 
Георги Павлов има магистърски степени по математика от Софийски университет Св. Климент Охридски и по бизнес администрация от City University of Seattle. Асоцииран член е на Chartered Management Institute, Великобритания и има множество квалификации, сред които е и сертификат по международна финансова отчетност на АССА.