Антония Маврова старши адвокат, Wolf Theiss

Антония Маврова

Антония Маврова е старши адвокат в Wolf Theiss с повече от петнадесет години опит. В практиката си тя се фокусира върху структуриране на инвестиции в недвижими имоти, консултирайки разработването, придобиването, продажбата и финансирането на различни видове активи (офис сгради, търговски центрове и хотели). Тя има специфичен опит в областта на строителството, правното съветване на всички етапи на развитие на проекта, започвайки от проектирането до практическото изпълнение и крайния продукт. Антония има обширни познания в областта на лизинговите договори, търговски, логистични и офис проекти, както и в областта на управление на собствеността. Антония Маврова има дългогодишен опит в процесуалното представителство по спорове за недвижими имоти, осигуряване на подходящ механизъм за разрешаване на споровете с възможно най - добър резултат.